Activiteiten

800 jaar Horst aan de Maas

Kunst in een capsule een blik naar de toekomst
24 maart: Start van het project ‘Kunst in een capsule een blik naar de toekomst’. Dit met de opening van een expositie (replica schilderijen uit de collectie van Willem Vincent van Wittenhorst).

26 mei: Afsluiten project Kunst in een capsule een blik naar de toekomst. Op deze dag zal er een kunstplein en een middeleeuws plein verrijzen op Kasteel Huys ter Horst. Tevens zal er letterlijk een blik naar de toekomst worden geplaatst door middel van het inmetselen van een tijdscapsule.

Willem Vincent van Wittenhorst is één van de belangrijkste personen die op Kasteel Huys ter Horst heeft gewoond. Naast zijn werk als bestuurder hield hij zich in zijn vrije tijd graag bezig met het verzamelen van schilderijen. Hij verzamelde er zo’n 200. Wat hier bijzonder aan is, is dat hij nauwkeurig in een inventarisatielijst bijhield welke kunstwerken hij bezat. Elk schilderij werd genummerd en genoteerd. Ook wat hij ervoor betaald had of wat de geschatte waarde was.

Dit stukje geschiedenis willen we graag delen met de gemeenschap. Het is een waardevol stuk cultuur historische geschiedenis die we zichtbaar willen maken via het project ‘Kunst in een capsule een blik naar de toekomst. Dit project bevat o.a. een expositie van replica’s van een aantal schilderijen van Willem Vincent, een scholen project waarbij een kleur,- teken,- schilder wedstrijd wordt uitgeschreven onder de jeugd van Horst aan de Maas. Het winnende schilderij zal op 26 mei mee genomen worden naar de toekomst. Namelijk in een tijdscapsule die wordt ingemetseld in het Poortgebouw van Kasteel Huys ter Horst. Deze dag zal een feestdag worden! Er zal een middeleeuws plein zijn binnen de kasteelmuren en op de Voorburcht zal een kunstmarkt zijn met een 30tal kunstenaars.

Straffen door de eeuwen heen
2 juni: start expositie straffen door de eeuwen heen. Deze expositie zal in juni, juli, augustus en september op gezette tijden te bezoeken zijn.

We hebben er iedere dag mee te maken, maar realiseren ons dat niet. Met ieder besluit dat we nemen staan we eigenlijk steeds met een half been in de gevangenis. Een stelsel aan waarden en normen, ons door opvoeding meegegeven behoedt ons voor een verblijf achter tralies. Toevallige sociale en persoonlijke factoren maken dat sommigen van ons verkeerde keuzes maken…

Achthonderd jaar lang zijn tralies als het symbool voor gevangenschap dezelfde gebleven. Wat is er intussen achter die tralies veranderd?  Middels spreekwoorden en voorwerpen zal het duidelijk worden dat gestraft worden in de middeleeuwen echt geen pretje was..

In een tweeluik over ‘Straffen door de eeuwen heen’ sluit de gevangenis van Evertsoord het project af over straffen en het rechtssysteem, dat in juni begint in Kasteel Huys ter Horst. Zo is het jongste en kleinste dorp van onze gemeente direct verbonden met een van de oudste huizen in diezelfde gemeenschap.

Rondleiding/expositie ‘Straffen door de eeuwen heen’

Deze rondleidingen worden verzorgd voor scholen en zijn tevens toegankelijk tijdens de openstellingen van het kasteel.

 Graag aandacht voor het volgende:

  •  Voor rondleidingen met schoolklassen kan men uitsluitend reserveren met een datum en tijdsvenster. Aanmelden kan via email: expositie@kasteelhuysterhorst.nl.
  • Per tijdsvenster moet het aantal personen en een contactpersoon (docent of begeleider) worden ingevuld.
  • De klas dient minimaal 15 minuten voor de ingeplande tijd aanwezig te zijn bij de grote poort van het kasteel.
  • In geval van annuleringen dient men dit minimaal 24 uur voor de rondleiding door te geven. Dit kan via email: expositie@kasteelhuysterhorst.nl.
  • Roken, eten en drinken is op het kasteel niet toegestaan.
  • Voor ieders veiligheid, dient men tijdens het bezoek aan het kasteel te allen tijde de instructies van de rondleider op te volgen.

Rooster rondleidingen

De expositie ‘Straffen door de eeuwen heen’ is te bezoeken tijdens de openstellingen van het kasteel op 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september.

Verder zijn er extra rondleidingen voor scholen op maandagen op de volgende data; 3 juni, 17 juni, 1 juli, 8 juli, 5 augustus en 2 september. Deze rondleidingen vinden plaats in tijdblokken van 1,5 uur en starten om 9.00 uur, 10.30 uur  of 12.00 uur. Een rondleiding reserveren kan via email: expositie@kasteelhuysterhorst.nl. Bij de reservering dient men de volgende gegevens duidelijk te vermelden; de gewenste datum en tijdsvak van de rondleiding, naam van de school, welke klas, het aantal personen, naam docent/begeleider, telefoonnummer en emailadres.

Openstelling Kasteel Huys ter Horst in 2019
7 april
5 mei
2 juni
7 juli
4 augustus
1 september
6 oktober
Van 14 tot 16 uur.